Jak dobrze wykonać kopce na ziemniaki?

Jak dobrze wykonać kopce na ziemniaki?

Głębokość kopca nie powinna przekraczać 60cm a na terenach z wysokim stanem wód gruntowych nie powinno sięgać ich zwierciadła, szerokość natomiast powinna wynosić 40 – 50 cm. Długość zależy od ilości warzyw do przechowania. Boki i dno kopca dobrze jest wyłożyć agrowłókniną przykładowo : http://www.sklep.geocover.pl/22-17g , która dzięki swym właściwością utrzymuje właściwe warunki, poprzez ograniczenie przepuszczania wody od spodu i boków ale zarówno zapewnia odpowiednią przepuszczalność powietrza. Do tak przygotowanego zagłębienia można włożyć warzywa, układając je lub delikatnie wsypując. Należy także pamiętać aby przynajmniej 35% warzyw wystawała ponad powierzchnie terenu tworząc półkolistą formę. Taką pryzmę należy okryć agrowłókniną i delikatnie przysypać ziemią około 5 cm. Tak przygotowaną formę pozostawić do czasu nadejścia przymrozków. Dzięki temu warzywa wewnątrz będą się stopniowo ochładzać. Przed nadejściem przymrozków warstwę ziemi należy zwiększyć do 10 cm a na nią ułożyć warstwę słomy o grubości 20 – 30 cm. Taką warstwę słomy należy przysypać ziemią. W wypadku bardzo mroźnych zim należy okryć kopiec dodatkową warstwą agrowłókniny polecam : http://www.sklep.geocover.pl/na-pryzmy/683-agrowloknina-do-stogow-635×100.html co zabezpieczy go przed nadmiernym przemarznięciem.